РЕЗЕНЗОВАНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

«СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОМИСЛОВОСТІ»

ISSN 2522-9818| e-ISSN 2524-2296 | ИЗДАЕТСЯ С 2017 ГОДА

Періодичність випуску: щокварталу, 4 номери на рік (березень, червень, вересень, грудень).
Тематична спрямованість журналу: обмін інформацією про наукові, технічні та економічні
досягнення в промисловості.

Журнал передбачає в своєму складі два основних напрямки: технічні та економічні науки.
Напрямки публікацій: інформаційні технології і системи управління, математичне
моделювання процесів в економіці та управлінні проектами та програмами, енергетика і транспорт,
електроніка, нанотехнології, інформаційно-вимірювальні системи, управління в економіко
екологічних системах, організація і управління виробничими процесами, сучасні
технічні засоби, комплекси та системи, економіка підприємства, проектний менеджмент, маркетинг і
інше.

СВІДЧЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ДРУКОВАНОГО ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕНО ДО ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.07.2018 №775

051 Економіка

125 Кібербезпека

073 Менеджмент

133 Галузеве машинобудування

121 Інженерія програмного забезпечення

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна
техніка

123 Комп’ютерна інженерія

153 Мікро- та наносістемной техніка

124 Системний аналіз

Засновники журналу: Харківський національний університет радіоелектроніки та Державне
підприємство “Південний державний проектно-конструкторський і науково-дослідний
інститут авіаційної промисловості”

Науковий журнал розрахований на вчених, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Журнал індексується в міжнародних наукометричних базах, репозиторіях, бібліотеках,
каталогах і пошукових системах: Index Copernicus International, DOAJ, Ulrich’s Periodicals
Directory,  WorldCat ,  OpenAIRE , BASE, Google Scholar, ROAD, Open Archives Initiative,  Vernadsky National
Library of Ukraine , EZB Electronic Journals Library,  Polska Bibliografia Naukowa , MIAR, Leipzig University
Library, World Catalogue of Scientific Journals, Open Catalogue of Scientific Periodicals,  Socionet , PKP
Index, Scientific Literature Database. 

На всі опубліковані в журналі статті встановлюються цифрові ідентифікатори Digital Object Identifier (DOI).

Рукописи в журнал приймаються на одному з трьох мов: англійська, українська, російська.
Контактна особа: +38 (050) 324-23-99 інженер науково-дослідного відділу Олена Юріївна Персіянова
E-mail: journal.itssi@gmail.com
Більш детальна інформація на офіційному сайті журналу: https://itssi-journal.com