Науково-дослідний відділ здійснює поширення активної присутності інституту в міжнародній науковій середовищі.

У 2017 році керівництвом інституту достатню увагу було приділено розвитку наукової і науково-технічної діяльності.

Ефективно функціонує, засноване в кінці 2016 року, науковий підрозділ, силами якого створено щоквартальний науковий журнал «Сучасний стан наукових досліджень і технологій в промисловості».

У 2018 році журнал був включений до Переліку наукових фахових видань України, в яких
можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Крім того, підготовлено та проведено:

  • Міжнародна науково-практична конференція «Математичне моделювання процесів в
    економіці та управлінні проектами та програмами »(ММП-2018). Готується наступна конференція у вересні 2019 роки;
  • Міжнародна науково-технічна конференція «Виробництво & Мехатронні системи» (M & MS – 2018). Готується наступна конференція в жовтні 2019 року.
  • Провідні вчені інституту взяли участь: в 9-й Міжнародній науково-практичній конференції «Інтегроване стратегічне управління, управління портфелями, програмами, проектами»;
  • в XV Міжнародної науково-практичної конференції «Управління проектами в розвитку суспільства».
  • Науковими співробітниками інституту в 2018 році було надруковано понад 60 наукових праць.